Stolt samarbeidspartner

Grong Sparebank er stolt samarbeidspartner og aktiv bidragsyter til Grong Musikkforening og Musikkfestdagan i Grong. Banken markerer sitt 160-årsjubileum med å gå aktivt inn og støtter arrangørens egen konsert.

– Vi synes det er svært sprek satsing av Grong Musikkforening å gå i bresjen for et slikt prosjekt. Det er både stort og spennende. Da vi fikk forespørsel om å bli med som samarbeidspartnere, var vi øyeblikkelig positive, sier banksjef for privatmarkedet, Kårhild Hallager Berg.

– Vi tror og håper dette kan bidra til å sette Grong og omlandet på kartet. Det er svært bra at det settes i gang et større arrangement som dette, sier hun.

Banksjef for privatmarkedet i Grong Sparebank, Kårhild Hallager Berg, er stolt over bankens engasjement i Musikkfestdagan og håper namdalingene kjenner sin besøkelsestid.

Hallager Berg opplever at Musikkfestdagan har et annet preg og innhold enn de fleste andre festivaler og musikkprosjekter i regionen. Og hun liker inngangen til hele prosjektet: At namdalingene ikke skal være nødt til å reise til Trondheim eller andre større byer for å få musikk- eller andre kulturopplevelser av høy klasse. I stedet ber de kunstnerne om å komme til Grong og vise seg fram i Namdalen – der namdalingene bor.

– Vi håper virkelig at Grong Musikkforening lykkes med sin satsing og at grongninger og namdalingene for øvrig kjenner sin besøkelsestid og møter opp på arrangementene. Vi er imponert over det programmet som er satt sammen, sier Kårhild Hallager Berg.

Grong Sparebank markerer sine første 160 år ved aktivt å støtte musikkforeningas egen konsert. Men banksjefen sier banken ville blitt med som støttespiller for Musikkfestdagan uansett. Jubileet gir dem bare en ekstra mulighet til å markere sin tilstedeværelse og sitt engasjement for lokalsamfunnene de betjener og kulturlivet i regionen.

I tillegg setter banken svært stor pris på at Grong, som huser bankens hovedkontor, har fått et flott og mye brukt kulturhus som er i stand til å ivareta bygdas egne behov for kulturlokaler og er svært godt egnet og et attraktivt hus for å ta imot tilreisende artister.

– Kuben er blitt svært bra som kulturhus og et viktig møtested i Grong, sier Kårhild Hallager Berg.

Hun sier at det ikke var tilfeldig at deres engasjement på Musikkfestdagan ble nettopp musikkforeningas egen konsert.

– Det er en passende mulighet for å markere vårt jubileum, men ikke minst har vi vært samarbeidspartner til Grong Musikkforening gjennom lang tid. Konserten onsdag passer oss svært godt på mange måter. Og vi synes det er viktig at arrangøren har lagt opp til at det skal være et allsidig program som passer for alle, sier hun.

Musikkforeninga har slått til med bestillingsverk av Terje Adde med Laila Totsås Lindblom som dyktig bidragsyter med joik og fløytespill – i tillegg til korpsets egen crooneravdeling med Vetle Røsten Granås som sangsolist.

Banken legger stor vekt på å være en aktiv og engasjert samfunnsaktør med bidrag til både idrett og kultur. Mye forskjellig, som favner og treffer mange.

– Ikke minst er det viktig at vi bidrar til at det er vekst og optimisme i Namdalen og de andre regionene vi er til stede i. Vi skal på vårt vis bidra til bolyst og å skape gode opplevelser i lokalmiljøene. Nå har det vært en lang periode der vi har vært hemmet av pandemien, og også vi i banken er spente på hva som skjer etter koronaen. Først og fremst er vi, og skal være, en bank for nærmiljøene i hele det området vi betjener, sier hun.

Banken tilstreber å være på plass for sine kunder, uansett hvor i dekningsområdet de holder til. Grong Sparebank betyr kanskje litt ekstra i Grong, der de har hovedkontoret sitt, men de bidrar også i de andre områdene de har avdelinger. Således er banken også med og støtter Namsosfestivalen.

– Vi liker, og ønsker å støtte spreke satsinger. Og vi håper folk virkelig kjenner sin besøkelsestid, sier Kårhild Hallager Berg – som representant for en stolt sponsor for Musikkfestdagan.