Stolt samarbeidspartner

Grong Sparebank er stolt samarbeidspartner og aktiv bidragsyter til Grong Musikkforening og Musikkfestdagan i Grong. Banken markerer sitt 160-årsjubileum med å gå aktivt inn og støtter arrangørens egen konsert. – …