Musikkfestdagan i Grong fyller på med sjelens vitaminer

Med Musikkfestdagan har Grong musikkforening skapt et arrangement de virkelig kan være stolte av. En hel uke spekket med kunst, kultur og gode samtaler i et program som inneholder det meste. Jeg er skikkelig imponert! Det skriver Bente Estil, leder av Hovedutvalg kultur i Trøndelag Fylkeskommune.Foto: Ina K. Pedersen

Som leder av hovedutvalg kultur skal jeg i kveld åpne årets Musikkfestdagan på Grong.

Med Musikkfestdagan har Grong musikkforening skapt et arrangement de virkelig kan være stolte av. En hel uke spekket med kunst, kultur og gode samtaler i et program som inneholder det meste. Jeg er skikkelig imponert! Og som arrangøren selv skriver: «Gjennom musikken kan man formidle historier, uttrykke følelser og formidle budskap på en måte som når ut til mennesker på en unik måte. Det kan også skape en forbindelse mellom mennesker og gi en følelse av samhørighet».

Hva hadde livene våre vært uten slike opplevelser? Gjennom musikken, kunsten og kulturen skapes og deles opplevelser, her får vi inntrykkene som gir livene våre det lille ekstra, som mottakere eller ved å delta og skape noe selv.

Allerede i antikkens Hellas sa Aristoteles, at kultur var viktig for å utvikle harmoniske og rettferdige samfunn.

I Trøndelag har vi gjennom HUNT fått dokumentert hvor viktig slike opplevelser er for å bygge gode samfunn, og at det å få oppleve, delta eller skape selv gir oss bedre livskvalitet og holder oss friskere. HUNT har også kartlagt at kulturopplevelser er forebyggende mot psykisk uhelse, og skaper arena for fellesskap og samarbeid.

Trøndelag fylkeskommune har i sine planverk staket ut kurs for hva vi vil med Trøndelag

I den overordnede «Trøndelagsplanen» er ett av hovedmålene at i 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune har også sin egen kulturstrategi, «Balansekunst». Her slår vi fast at kultur og ulike kunstneriske uttrykk har en verdi i seg selv, som estetisk og/eller utviklende erfaring for den enkelte. Men kultur har både egenverdi og en nytteverdi. Samtidig som den er et mål i seg selv, bidrar kultur også til å oppnå mange og viktige mål i samfunnsbyggingen, hvor kunst og kultur er helt sentrale elementer innen folkehelsearbeidet.

Kunst og kulturuttrykk kan, skal og har lov til å påvirke alle våre følelser, tanker og stemninger. Noen ganger kan det gjøre oss klokere og rikere, noen ganger kan vi også bli forvirret, forundret, spørrende, eller også provosert. Gjennom kunsten vi får utfordret oss selv, og med tilgang til et mangfold av kulturuttrykk har vi mulighet til å reflektere å gjøre oss egne meninger på hva vi opplever. Slik utvikler vi oss, og noen ganger kan en kulturopplevelse gjøre at vi ser verden med helt nye øyne. Det gir oss et rikere, mer åpnet og mangfoldig samfunn med større toleranse for at vi er ulike.

Jeg har begynt å bruke uttrykket «kultur er sjelens vitaminer».

Det er derfor viktig å legge til rette for at kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet skal kunne utvikles og oppleves i hele Trøndelag, alle trøndere må ha mulighet til å fylle på med sjelens vitaminer. Det som gjøres i Grong med Musikkfestdagan gir folk i denne regionen mulighet til påfyll en hel uke!

Jeg ønsker lykke til med gjennomføringen av årets arrangement!