Fugl Fønix-konsert med fløyte og dans

Musikkfestdagene i Grong avsluttes med en helt spesiell konsert som inkluderer mange ulike kunst- og kulturuttrykk. Hovedaktører i konserten er danseren Ella C. Fiskum og fløytisten Ane Fiskum Sunde – begge med solid forankring i Grong.

Ella og Ane har fått frie tøyler fra arrangøren om å utforme sin konsert, og Ella sier at dette «blir til mens vi går». De to har ikke samarbeidet tidligere og har i løpet av vinteren og våren utvekslet ideer og utformet det som skal bli til «Fugl Fønix-konsert med fløyte og dans», som det står det i programmet. De to hovedaktørene lover at konserten vil få innslag av andre kunstneriske uttrykksformer, først og fremst piano/klaver av Anes tidligere akkompagnatør ved NTNU, Else Bø, men også av den amerikanske billedkunstneren Justin Chirico som tidligere har bodd mange år i Namsskogan og somElla har samarbeidet med tidligere, samt den unge og svært dyktige danseren Kristine Moe som har jobbet to år i Mikailovsky-balletten i St. Petersburg før hun kom heim til Norge for to år siden.

– Det som startet med en ide om en trio med dans, piano og fløyte er blitt utvidet til å bli en kvintett som skal utforme hoveddelen i denne konserten, sier Ella.

Den sjette som er med, er den unge pianisten Zuzanna Zagrodzka fra Grong skal åpne Fugl Fønix-konserten på piano med sin eksamenkonsert fra musikklinja på Olav Duun videregående skole.

Ella C. Fiskum er danser, oppvokst på de ulike stedene der faren Bjarne Fiskum arbeidet – men i hovedsak i Trondheim. I dag driver Residency Eina Danz (R.E.D.) – hennes eget kunst- og kultursenter på Toten og som er ett av 12 regionale kompetansesenter for dans som har dannet et nasjonalt nettverk for å fremme dansen i Norge. Det har etter mange års iherdig arbeid nå også medført fast post på Statsbudsjettet.

Fløyte og piano utgjør den musikalske rammen i konserten, mens dansen og kunsten skal bidra til å skape et scenisk rom der alle uttrykksformene utfyller hverandre.

– Jeg liker å følge en helhetlig tankegang der vi som kunstnere utfordrer og utfyller hverandre. I og med at vi er på ulike kanter av landet, har vi begrenset mulighet til å øve sammen. Men vi lager grunnelementene i konserten i lag og øver hver for oss. Vanligvis trengs en dag for å få på plass koreografi til ett minutts framførelse. Det har vi ikke mulighet til her og dansen vil nok derfor få et preg av performance og improvisasjon – en form som ligger nærmere måten jazzmusikere jobber, sier Ella.

Hun har passert den offisielle sluttalderen for dansere, men har 1000 hatter foretrekker fortsatt å kalle seg utøvende dansekunstner selv om arbeidet i dag også dreier seg om å fylle innhold i kunst- og kultursenteret på Toten. I 2021 var det 58 ulike arrangement i senteret, blant annet en egen internasjonal danse-, kunst- og filmfestival, et årlig juleshow, kunstnerresidens samt andre forestillinger og seminarer.

Ane Fiskum Sunde gjorde i fjor vår unna sin masterutdannelse i utøvende klassisk musikk på NTNU i Trondheim og er nå frilansmusiker, og har blant annet vært vikar i Kristiansand Symfoniorkester, Trondheim Sinfonietta og Luftforsvarets Musikkorps. Hun planlegger nå en reise til London for å ta timer av en fløytist samt jobbe med et bestillingsverk. Hun synes det er spennende å være ferdig utdannet, og kunne ha tid til å starte planlegging av egne prosjekter.

Ane ser fram til konsertsamarbeidet i Grong og er i likhet med Ella beæret over å få denne sjansen – og at de har fått frie tøyler til å forme sin egen konsert.

– Det er lenge siden jeg hadde solokonsert i Grong – i det gamle samfunnshuset. Dette er første gang jeg skal opptre i Kuben som solist, sier hun.

Ella sier det er med ære hun går inn i denne konserten, spesielt fordi hun har et så nært familiært forhold til Grong og området rundt, og gleder seg til dette samarbeidet.

– Og for min del har jeg ikke noen gang opptrådt i Grong tidligere, bare ledet to års sommerkurs med jazzballett i 1989-1990, sier Ella.

Nå håper de begge på at Fugl Fønix skal appellere til et stort og bredt publikum, og sette et spennende, fargerikt og fint punktum for årets Musikkfestdager i søndag Grong 12. juni.