Åpning av Musikkfestdagan 2023

Leder for hovedutvalg kultur – Trøndelag Fylkeskommune, Bente Estil kommer til å åpne Musikkfestdagan torsdag 1. juni kl 19.00, før konserten med Gras. 

Flere innbudte gjester til åpningen og åpningskonserten med Gras.

Likeså vil Bente Estil åpne kunstutstillingen fredag 2. juni kl.17.30. I tillegg til kunstnerne vil Venche Bygseth Kvalvik delta med sang, akkompagnert av Pål Wegg.

Flere innbudte gjester til åpningen og åpningskonserten med Gras.

Likeså vil Bente Estil åpne kunstutstillingen fredag 2. juni kl.17.30. I tillegg til kunstnerne vil Venche Bygseth Kvalvik delta med sang, akkompagnert av Pål Wegg.