Musikkfestdagan i Grong

Leif Johannes Sklett er mannen bak ideen om å arrangere denne musikkfestivalen i Grong. Tanken var å hedre musikkpionerene i Grong samt å gi lokalbefolkningen kulturelle opplevelser de ellers måtte reise til større plasser for å oppleve. Etter litt arbeid i kulissene ble det etter hvert dannet et styre som skulle drifte dette med Grong Musikkforening som eier og støttespiller.

Dermed resulterte ideen opp med første utgave av Musikkfestdagan i Grong (MFD) i juni 2022. Programmet den uka var variert. Åpningskonserten var med Namdal Vokalensemble, og ellers sto Maja Mortensson og Daniel Herskedal, Trondheimsolistene med Ragnhild Hemsing som solist, Polkabjørn og Kleine Heine samt Grong musikkforening med en urfremføring på programmet. Tormod Aune med Rebella og bestefar Bløff hadde en forestilling for barna, og avslutningskonserten var en solokonsertdel med den unge, lokale pianisten Zuzanna Zagrodzka før danseren Ella C. Fiskum og grongfløytisten Ane Fiskum Sundes musikk/dans/maleri-produksjon avsluttet det hele. I tillegg til musikken fokuserer også MFD på annen kunst og kultur. Det ble arrangert samtalekveld i Harran kirke og det var kunstutstilling med tepper av Åse Frøyshov og bilder, glasskunst og keramikk av Åse og Oluf Føynum.

Etter arrangementet dette første året, bestemte styret, som besto av leder Erik S. Seem, Per Arne Lynum, Berit Blengsli, Leif Johannes Sklett og Pål Wegg, at de ville satse videre. De jobbet fram et godt og variert program i 2023 også.

Etter dette ble så «Musikkfestdagan i Grong AS» stiftet, og dermed sto MFD på helt egne ben. MFDs mål skulle fremdeles være å ære musikkpionerene i Grong, mer konkret fra de to familiene Føinum og Fiskum, som i mer enn hundre år har preget musikk- og kulturliv for øvrig.

Fra venstre: Leif Johannes Sklett, Per Arne Lynum, Erik Sverresson Seem, Pål Wegg og Berit Blengsli. Foto: Musikkfestdagan

Dessuten ønsker MFD også å vise fram og bruke bygdas kulturbygg, Kuben. Konsertsalen, Symfoni Namsen, har meget gode akustisk forhold som kan tilpasses flere typer musikk, og der ligger alt klart for å gjøre både store og små arrangment. I foajeen har MFD hatt taffelmusikk av både unge og ikke fullt så ung musikere i forkant av konsertene. Bygget huser også et rom, Sarepta, som fungerer godt som et utstillingslokale for kunstnere, og MFD har også tatt i bruk gymsalen for framvisning store kunstverk. I tillegg er det mulig å bruke kinoen til både foredrag og film.

De som kommer, får også, i tillegg til åndelig føde, mulighet for inntak av mat og drikke. MFD har også benyttet seg av andre lokaliteter i bygda: alle 3 kirkene og Namdals folkehøgskoles nye amfi.

Styret takker lokale, regionale og statlige aktører for støtte og interesse. Festivalens økonomi baseres på billettsalg, sponsormidler og offentlige tilskudd, og styret ser frem til å videreføre og utvikle Festdagan i årene som kommer. Alltid med kvalitet og respekt for musikkhistorien i bygda som drivkraft.

Den musikkglade familien til Ole Ottesen Føinum samlet på ett brett. Oluf (foran til venstre) og Nils (foran til høyre) tok musikkinteressen lengst.