Musikkfestdagan i Grong

Ideen om å lage en musikkfestival i Grong – basert på Grongs rike musikktradisjoner og ideen om at det er unødvendig å reise til Innherred, Trondheim eller Oslo for å få gode kulturopplevelser – ble lansert av Leif Johannes Sklett til et årsmøte i Grong Musikkforening for tre år siden.

Leif Johannes, fjorårets kulturprisvinner i Grong, er en selvsagt deltaker i styret for Musikkfestdagene, og sammen med seg har han solide og kjente aktører fra korpset: Erik Seem som komiteleder, Per Arne Lynum og Berit Blengsli. Dessuten har de fått med seg Pål Wegg som ikke er en del av korpsmiljøet, men en aktiv og dyktig musiker og tilrettelegger for kultur i bygda.

– Når en skal gjennomføre slike arrangement er det både nødvendig og godt å ha med pådrivere med erfaring – og ikke minst solide nettverk, sier Erik Seem. I styret sitter folk med lang organisasjonserfaring og kompetanse på store arrangement. Erik trekker fram Per Arne Lynum som i en årrekke har vært forestillingsleder på Norsk Revyfestival og en lang rekke andre store arrangement. I denne sammenheng har Per Arne den viktige jobben som sjef for markedsføringa av Musikkfestdagan.

INVITERER TIL FESTDAGER I MUSIKKENT TEGN: Er du musikkinteresert så sett av 1. til 8. juni. Da inviterer denne gjengen til Musikkfestdager i Grong men store artister på plakaten. Fra venstre: Pål Wegg, Leif Johs. Sklett, Berit Blengsli, Per Arne Lynum og Erik Seem. Foto: Birger Aarmo, Namdalsavisa


Mens Pål Wegg har hatt hovedansvar for booking av artister til Musikkfestdagene, har resten arbeidet opp mot korpset som arrangør, med finansiering og markedsføring.

– Det er jo en drøm å kunne gjennomføre Musikkfestdagene i Kuben som byr på så gode muligheter for både konserter og utstillinger. Vi går til «dekket bord» uten behov for å rigge scene eller sette inn stoler. Og de som kommer, får mulighet for inntak av mat og drikke i tillegg til den åndelige føden som serveres fra konsertsal eller utstillingsrom, sier Erik.

Ideen bak festivalen er å hedre musikkpionerene i Grong – konkret fra de to familiene Føinum og Fiskum som i mer enn hundre år har preget musikk- og kulturliv for øvrig. Pionerene har også sørget for etterkommere, og mange av aktørene på Musikkfestdagene har tilknytning til disse to familiene.

Berit Blengsli hadde ansvar for 50-årsskriftet for Grong musikkforening i 2019 og hun har også skrevet om Føinum- og Fiskum-pionerene på disse sidene. En stor og viktig jobb som vi vil ha glede av i mange år framover. Uten hennes innsats ville mye av denne historia gått i glemmeboka.

Erik Seem sier at det har vært viktig å vise et stort mangfold under Musikkfestdagene. Det gjør de med å bruke ei hel uke med helg i begge endene – til sammen 10 dager med arrangement hver dag i denne perioden.

Styret understreker også den svært gode støtten og interessen fra Grong kommune og Grong Sparebank, samt regionale og statlige kulturmyndigheter. Festivalen baserer seg på inntekter fra billettsalg, sponsbidrag og offentlige tilskudd.

Den musikkglade familien til Ole Ottesen Føinum samlet på ett brett. Oluf (foran til venstre) og Nils (foran til høyre) tok musikkinteressen lengst.


– Vi synes vi har greid å sette sammen et svært spennende og allsidig program med noe for alle aldere og for en hver smak. Vi håper dette skal bidra til å gjennomføre en god festival med mye oppmerksomhet, godt besøk og som setter følelsene i sving hos tilhørerne. Så får vi se om resultatet både kunstnerisk og økonomisk skaper grunnlag for at dette blir et fast, årlig tiltak.